Akce Traktor

26.05.2011 10:44

 

 

  Přesunutím a zvětšením plochy Našeho modelářského letiště, vznikla potřeba vyřešení otázky sekání tak rozsáhlé plochy.Stávající sekačky jsou se svým záběrem sekání nedostatečné a jejich obsluha je náročná na počet "sekáčů". K posekání větší plochy je potřeba asistence většího počtu lidí i sekaček a tím je celá operace složitější = kdo z Vás chce pravidelně každou sobotu strávit 2-3 hodiny sekáním. Proto se většina pilotů shodla na nutnosti nákupu zahradního traktůrku.
   Touto myšlenkou se klub na poradách zaobíral již od vzniku letištní plochy Lhota. Bylo jasné, že údržba prostoru takové plochy není jednoduchá a budoucnu se bude muset tato otázka vyřešit. A protop při všech akcích pořádaných členy klubu LMK Příbram, např. halové soutěže, předváděcí placené leteckomodelářské akce(civilní letiště Lhota),dětských dnů a sportovních akcích (soutěž nočního létání na Sobínce)se povedlo do společné kasy klubu naspořit solidní částku.
    Nicméně na pořízení zahradního traktůrku to stále nestačí. Další komplikace je dopravení 250kg stroje na letiště a jeho garážování, to velkoryse vyřešil Zdeněk K. - hrdý majitel dostatečně velkého samohybu a garáže. Výhodný nákup nového stroje zajistil pan Malík a v jednání je i získání dotace od města Příbram. Stále je však potřeba, aby se na výběru zbývající částky podíleli všichni členové klubu a to částkou alespoň 500,-Kč.
   Tato částka se může zaplatit buď přímo pokladníkovi klubu (Jana Ivachňuková), nebo v prodejnách Veselý-Letecký modelář nebo RC modely p.Kálal. Protože trávu je třeba sekat hned, nejmenovaný člen klubu traktor zatáhl ze svého a oprávněně očekává, že postupně dostane od Nás ostatních zmíněných 500,- českých. Když nepočítáme juniory, je Nás na celou investici 30.


                                  Vedení LMK Příbram