Pravidla a poplatky

 

Organizace létání a bezpečnost provozu letiště LMK Příbram

 

 Pro zvýšení bezpečnosti modelářského provozu na letišti LMK Příbram, se zavádí pravidlo o ŘÍDÍCÍM LÉTÁNÍ. Řídícím létání se automaticky stává člen klubu, který jako první dorazí ten den na letiště. Tato osoba bude plně zodpovídat za letový provoz na ploše letiště. Pouze tato osoba určuje pořadí létání pilotů, jakož i počet strojů ve vzduchu a rozdělení letového prostoru. Pokud tato osoba odchází a končí s létáním, PŘEDÁ pravomoc řízení letového provozu další ZPŮSOBILÉ OSOBĚ. V případě nějakého průšvihu, bude jednat za LMK Příbram tato osoba.

Pokyny řídícího letového provozu se zavazují plně respektovat a dodržovat všichni PILOTI A NÁVŠTĚVNÍCI klubového letiště. V opačném případě má řídící letového provozu PRAVOMOC vykázat neukázněné osoby z letiště a uplatnit další sankce. Případné konflikty a protesty bude řešit předsednictvo klubu.

 

Dodržování bezpečnosti provozu RC modelů

 

 1) Dodržovat pokyny a nařízení ŘÍDÍCÍHO LÉTÁNÍ.

 2) Vyvarovat se takového řízení modelu, které by mohlo způsobit škodu na majetku, nebo na zdraví  jakékoliv zůčastněné osoby.

 3) Dodržování pořádku s odpadky, netoleruje se jakékoliv znečištování plochy Letiště LMK Příbram. Včetně "vajglů" a trosek modelů.

 4) Volný a nekontrolovatelný pohyb osob i jejich čtyřnohých miláčků po ploše letiště při provozu leteckých modelů. Při vykázání diváků do bezpečných prostor musí řídícímu létání asistovat všichni zůčastnění piloti.

 5) Osoby používající RC vybavení na 35MHz nabo 40MHz nebo AM 27 jsou sami zodpovědni za domluvu s ostatními piloty v megahertzových pásmech. Tento prohřešek se považuje za obzvláště hrubé porušení bezpečnosti provozu RC modelů.

 

Příspěvky a poplatky  LMK Příbram 323

 

Po několika letech pokusů, nikoliv omylů, jsme sestavili pravidla financování činnosti klubu, která jsou přijatelná pro podmínky našeho fungování:

       Veškeré příspěvky a poplatky pro členy i návštěvníky klubu, stejně jako poplatky za halové létání, udržbu letiště a mimořádné výdaje  se řídí usnese ním členské schůze LMK Příbram ze dne 16.11.2013

 

               Pro rok 2015 je základní roční příspěvek 800,-Kč       

 

Speciální bonus:

 

Za zdokumentovanou (video nebo foto) ránu nad 10.000,- škody se poskytuje sleva z poplatku 1b  100,- na rok.    

  

 

 

Zápis členské schůze

Zápis ze členské schůze LMK Příbram dne 16.11.2013

18.11.2013 18:17
   Obsahem bylo projednání financování provozu klubu s následujícím závěrem:   1. Členský příspěvek   Členský příspěvek na každý rok bude vždy stanoven poměrem:  náklady (pronájem pozemku + benzíny + drobná údržba traktůrku) cca 20000,- děleno předpokládaným počtem členů...

Archiv

Povolení pro vstup na letiště

18.04.2011 14:58
Po dohodě s vedením klubu LMK-Příbram se zavádí- Hostující členství pro všechny zájemce o volný vstup na letiště. Cena byla stanovena vedením klubu na 500,-Kč za jeden kalendářní rok. Platící host má neomezený přístup na letiště, ale je povinen dodržovat veškerá pravidla provozu letiště LMK-Příbram...

Pravidla Letového Provozu na letišti LMK Příbram

12.06.2009 15:30
Ze dne 12. 6. 2009 1. létat v určené zóně (viz. obr. který si určíme) 2. nenalétávat do zóny diváků - zadáme odkud kam 3. zalétávání nového modelu 50 m od zóny přípravy (zóna přípravy bude od stolu k prašné příjezdové cestě ) 4. létání po obou stranách cesty je možné 5. počet pilotů ve vzduchu 6....